Проститутку даже на приеме гинеколога натянули в два елдака